Warunki przyjęcia telefonu Samsung w ramach gwarancji

1. Dołączony oryginał dowodu zakupu produktu (faktura VAT lub paragon fiskalny), oraz jeżeli Klient posiada prawidłowo (czytelnie i bez skreśleń) wypełnionej karty gwarancyjnej:

  • Pieczątka sprzedawcy
  • Data zakupu
  • Numer seryjny-numer IMEI

2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu umieszczonej na dowodzie zakupu oraz karcie gwarancyjnej. Na akumulatory i akcesoria udzielana jest sześciomiesięczna gwarancja.

3. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące „Warunków gwarancji” umieszczone są w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do zakupionego produktu.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt.