Cennik usług pogwarancyjnych

  Opis czynności Cena
[PLN*]
1. Aktualizacja oprogramowania
Na życzenie klienta, usługa obejmuje także zdjęcie kodu zabezpieczającego
50
2. Usługa serwisowa
Usługa obejmuje – sprawdzenie telefonu, wymianę części zamiennych, wykonanie testów końcowych. Koszt wymienianych części naliczany jest oddzielnie.
50-70**
3. Zachowanie danych
Usługa obejmuje – zachowanie kontaktów, kalendarza, notatek, wiadomości sms, zdjęcia. W przypadku nieudanej próby zachowania danych Service Logistics nie pobiera w/w opłaty.
25-50
4. Wycena kosztów naprawy***
Usługa obejmuje - sprawdzenie telefonu, wydruk wyników testów, kosztorys.
30

* Wszystkie ceny zawierają podatek VAT
** Do kosztu usługi serwisowej każdorazowo doliczona będzie wartość użytych części zamiennych, zależna od modelu i rodzaju wymienionych części
*** Dotyczy tylko telefonów pogwarancyjnych